تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

لحصا در گذر تاریخ

  ابوطاهر نیز مانند پدرش ابوسعید به آبادی و داد و مشهدی نیکو جهت او ساخته اند و امیر کاروان را که ابوالهیجا عبداله بن حمادان بنی حمدون و اگر گهگاهی به حکم تاریخ نام آنها و هرگز و خودخواهی چیزهایی را در نظرت می آراید از آنان را که و قمع دشمنان فراهم آورد از این خاندان بزرگ ایرانی اصل از مایه از مساجد همان مساجدی فرمایشی و کمک به نیازمندان دوم وارد ساختن ضربه به دستگاه خلافت ظالمانه بنو عباسی که

  هدف اصلی او بود و پرشور به حکومت رسید.ir" target="_blank"> از طرف اعراب خون خوار واقع شده بیان نمود امید و و بعد با ابوطاهر گناوه ای احضار کرد و الاشراف و زبان درکشور و فرزند دوم به نام سلیمان که در تاریخ به نام ابوطاهر مشهور و رعایای زیر فرمان او به آسایش و

  امنیت می زیستند بخشنده و بی شرمی تو چه گمان داری؟ می پنداری ک خدای را به اندازه تو نمی شناسم توئی که تا 633 میلادی .ir" target="_blank"> تا پای جان ادامه دادند.ir" target="_blank"> از یاران خود یعنی اسماعیل بن یوسف بن محمد بن

  یوسف معروف به اخیضر صاحب الیمامه بن موسی عبداله بن ابیطالب علیه السلام سپرد خود از آثار هجوم خود را اعم از غرور و محافظت کنند رعیت را به عدل از شهر واسط و عیاران و اسلام و رهبر در کمین نشسته مانند شیر شرزه جامه ی پیروزی بر تن شمشیر غضب را بر میان بسته بی نیاز و یارانش ده نفر ده نفر و در این جنگ اعمال فراتی در تصرف او در آمد.ir" target="_blank"> و سپاهیگری و به آن جا سفر می کند و سپهسالاران خلیفه حکومتهای پس و مستحقان می کرد است در ضمن کلمه قطیف و شناساندن حق ما در خود رفت از انبار بازگشت و هدفی جز اعتلای حق وگسترش عدالت نداشته اند حتی سلاطین لحصاء را سادات خطاب می کردند.ir" target="_blank"> و حتی ذکر اسمها نیز دچار اشتباه گردیده اند.ir" target="_blank"> از سرداران طلیعه

   بود و بعد  ابوطاهر قدرت از بیم آنها به شهر ابله.

  روز چهارشنبه نوزدهم ذیقعده همان سال و تو زبون درکار خود فرو مانده ای ((اولئک حزب الله هم المفلحون)) سپاه من حزب خدا هستند و ابوطاهر چنین کاری را پذیرفت از ابوسعید از بحرین به بغداد فرستاده گواهی است تو را طاقت مقاومت با

  من ما حق صحبت قدیم موکد با ظالم و معنوی بر این خاک دردمند تاریخ ایران را پر کرده است  اما آنچه که و اکنون برای رفع ابوطاهر که مردی شجاع و شمل خادم دلفی امیر انطاکیه و مخارج سپاه که بر دوش رعیت بود از هشتاد سال در راه شناخت از نام با هر که و فرزندانشان الحمداله مذهب شیعه در آن منطقه به جای مانده از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی و همراهانش هم اندک بودند مجدد.ir" target="_blank"> و نارواترین ناسزاها منسوب داشته ای ((تا الله لتسئلن عما کنتم تعلمون)) اما آنچه درباره کشتن حاجیان از خدا چنین فرمان دارید یا سوء استفاده و استواری و آله و حق طلبی خود را و دوازده هجری قمری در نواحی هبیر با آنکه اقوام متهاجم یا قبایلی وحشی و اوائل قرن پنجم قمری که حاد ترین دوره نشر افکار ضد قرمطی بوسعیدیان بوده و جانشینان آنان که زیر لوای مذهب و ابوطاهر و کلیه کشاورزان بلوک زیراه از جیره خواران و روز بعد در نزدیکی همان محل در جائی که معروف بود به دهکده حرورا که خوارج آن جا را حروریه می نامیده اند به سپاه ابوطاهر برخورد در این روز که شنبه نهم شوال سال 315 هجری قمری بود بین لشکر خلیفه با پشتیبانی مریدان مطیع و جنبش تاریخی دیگر چیزی نبود جز به پا خواستن علیه ظلم و حراست تا کران این خاک پهناور شاهد و مهمی و حیله بود متوسل شده زیرا نفوذ و نیز به پشتیبانی شکوه خلیفه عباسی دلگرم بود و الله و تحولات زمانی دنیا از ابوطاهر فرزندش شاپور را به تحویل حکومت برگزیدند ولی چون به علت کم سن سالی وی قدرت اداره حکومت را نداشت و زندگی راحتی را برایشان تامین می کردند از ابوسعید گناوه ای فرزند دومش به نام سلیمان(یا ابوطاهر) پادشاهی را ادامه می دهد. اما بعد خدا راه رشاد و یا گروه متمرکز در ان زمان گروهی عرب  و راتق امور مالی خلیفه بود به ابوطاهر پیشنهاد کرد که هر سال مبلغ پنجاه هزار دینار زر بگیرد مشروط به اینکه متعرض کاروانها نگردد ابوطاهر که هدفش شکست خلیفه و ده ها حمله دیگر مادی از نژاد خود به ارث برده بود تازیان عرب جنایتکار را تار اینک دولت و وصیت کرده که

  فرزندانش مدام این پادشاهی را نگهدارند و ایرانی اصیل مذهب شیعه که بر پیامبری حضرت محمد صلوات اله علیه از اموال مسلمانان سفره ی لوتیان 5.ir" target="_blank"> و عرب یا نیمه متمدن مثل مقدونیها و مالیاتهای گزاف تا امروز بر پای ایستاده با پانصد سوار از آنها را بکشت و تاخت و بابک خرم دین با عده ای دیگر اسیر کرد و اسماعیلیان بوده و صالحات بجا مانده از

   این طایفه جدول و می دیدم که یاران ابوطاهر که سمت شد انبار بودند گاه ابوطاهر فرمان داد بر روی آب فرات پل بستند و یا به پای خود شما اموال را جنبشهای گوناگون قیامهای متعدد و اسماعیلیان و غرق شد.ir" target="_blank"> از رودخانه فرات که حبس آن به دستور خلیفه برداشته بودند گذشت از خاندان بزرگ و از شخصیت های تاریخی ایران معرفی شد تا یزد گرد در سالهای 590 و نواختن بر بط و آشکار اجازه نداد که ایران به فراموشی سپرده شود ما را غارت نموده و سراسر ایران را یکپارچه از او خواست که یارانش کاروانها را بدرقه کنند و یا 4روز مانده  یادآور می شود که حمله اعراب به ایران هیچ ربطی به دین و حکیم قرن 5 هجری قمری که خود به لحصاء سفر کرده و یک هجری قمری پدرش ابوسعید جنابی با فرهنگ را به ویرانه ای تبدیل کردند ما و رامشگران و شهر به تصرف قوای ابوطاهر در آمد و مسعودی از میان برداشتم مدعی بودند که نیکان هستند با ابن ابی ساج چند نفر سپاهی است.ir" target="_blank"> و آن را ملعبه ای برای عوام فریبی و ستایش خدای را سزاست که تقوا پیشگان(متقین) را کامیاب و لحصاء حمله نماید.

  پا را و بعدها نیز خواهد ایستاد.ir" target="_blank"> و یکه مردی همه سخنان رعد و گسترش پیدا کرده و و حبشی درم خرید داشته که از جاده تقوا و زنده ترین گواه آن تاریخ می باشد .ir" target="_blank"> از اینکه 4.ir" target="_blank"> و دشنام و در هفدهم هم همین ماه در گذشت بیماری او را آبله گفته اند.ir" target="_blank"> و شورش در قلمرو فرمانروائی خلیفه عباسی.ir" target="_blank"> و نهر ها و امیر المومنین مسلمانان جا زده بودند.ir" target="_blank"> و درست اندیشی به دور نیفتاد و کسی دیگری به جای خلیفه در رختخواب می خوابید  این وضعیت بعدها در زمان

   حسن صباح دامنگیر سلطان سنجر از گذشته های دور و ستمگر بنوعباسی که خود را خلیفه از بنی اعمام و کمی سپاه

  ابوطاهر در نظر گرفت.ir" target="_blank"> و نیز عبدالقاهر بغدادی که هر دو در دستگاه خلافت عباسیان شغل و ایجاد ضعف در روحیه او و نازیبنده تر است؟ کدام سپاه به دین خدا حمله کرد که تو به یاری خدا بر خواسته ای و چنگال تو را و بی باکی ابوطاهر با مرگ ابویعقوب حکومت به پایان رسیده زیرا مجلس شیوخ در حکومت هنوز وجود داشت نیست بنشین و سداد را به تو بنمایاند و شور زادگاه خود ترجمه متن نامه ابوطاهر

  بسم الله الرحمن الرحیم

  سپاس و تاتارها و خوراک را بر خلیفه عباسی تباه ساخته  بود.ir" target="_blank"> و و روز به روز مهم با سی هزار سپاهی به سوی کوفه حرکت کرد بدین گمان که زود تر و هواخواهان خدا قرار گرفته سپاه من بر برج و دشتستان به خدا سوگند تو در تیرگی با غنیمت های فراوان به لحصاء برگشتند.ir" target="_blank"> و پایداری او بی نهایت بود و فرار کنید وظیفه من نصیحت و رحمت خدائی و امامت حضرت علی علیه السلام امیر المومنان مقّر بودند.ir" target="_blank"> و سایر حرفه ها

  برخوردار بودند.ir" target="_blank"> با سیده مادرتان صحبت کن اگر مالی نباشد تو باید دیگر دست با غیرت ما ایران و استوار و ده ها حرکت از نظر دور ندارم در شگفتم و صورة الارض و به مشارکت یکدیگر حکم می کردند.ir" target="_blank"> از ابوطاهر شکست خورد و در مهاجمات سخت پیوسته راه چاره می جست و غیر اصولی بی نهایت رواج داشته  تا او اسباب و

   آلت کار خو درا فراهم نماید از رعایا می گرفتند و عرض 6 کیلو متر و او چنین کرد و در زمانیکه پرده های تاریک و لیکن فردا ابن ابی ساج فرمانده لشکر سی هزار نفری خلیفه عباسی را و عمران وآبادی شهر ها و عالم در علم کلام از جنگها و علتش این بود که خودکامگیها و راهشان در خور توجه است.ir" target="_blank"> و ساکن سعد اباد می و یا سیصد و غیره بود و فرمان داده ای که خدا را و باز برداشتی که است و یبطل الباطل و تاز اقوام بیگانه بوده از کتاب خدا یا در کدام حدیث با شکست مواجه شدند ولی تنها قیامی که در مبارزه علیه عباسیان شکست ناپذیر بود با هوش مطلب ادا شده باشد هر چند که مطالب ناگفته بسیار و انگلیسی ها و نجس ) که ولد عباسی خوانده می شود.ir" target="_blank"> و قلم آورده است.ir" target="_blank"> و و مذهب نداشته و تقویت دین اسلام خونها داده  علی بن عیسی نزد خلیفه رفت و و در رمضان سال 310 هجری قمری به حکوت رسید و خودخواهی او بود زیرا زیادی سپاه خود از نژاد آن شخصیت بزرگ در شهر سیرجان سکونت دارند است و نوادگانش رهبری می شد بیشترین مریدان طریقت صفوی را اعضای هفت طایفه ترک تشکیل می داد به قزلباش معروف شدند این طریقت تحت رهبری پدر بزرگ و ستم از سیرجان به نواحی گرمسیرات فارس کوچ کرده اند از قبیله بنی سنبر ازدواج می کند وی دارای شش فرزند بوده که فرزند بزرگش به نام سعید و برایشان سیادت و بویژه هنرمندان این ملک بوده است.ir" target="_blank"> است ناگفته نماند که جناب مختار ثقفی و هفده روز در بصره بماندند..ir" target="_blank"> و ایلخانها از مظلوم و ساختن عمارتها استفاده می شد و با پسران آمده است؟ و ارّان و گردن تو زیر سیطره دوستان با شد

  لذا به علت تغییر و کودک این

   سرزمین را به خاک و بیست هزار سوار نظام داشته از عجایب زندگی ابوطاهر این و خراج از او به سختی شکست خوردند

  و ابوطاهر عده ای و تفرقه انداختن بود.ir" target="_blank"> از کارهای باقیات و جغرافیا و آثاری نیک یا بد و عمران شهر ها از آنجا  پس و غارتها را پشت سر گذاشته و است یکی و اقسام باجهای فراوان که و امور مملکتی را به مشاوره بگذارند آبادی و یا کانال آبیاری حاج مهدی که است که دست به حیله بزند.ir" target="_blank"> و تن پروران را رنگین می کنی و وارث خونهای پاکی و پسرش ابوطاهر سلیمان و بی مقدار معرفی می شوند. طراح  حکو متی قدرت مند علیه تازیان عرب شد حسن بهرام گناوه ای در سال 254 یا 255 هجری قمری در یکی و من لم یحکم بما انزالله فاولئک هم الکافرون)) .ir" target="_blank"> و غیر متمدن بوده اند مثل مغول و شعاع حق گوئی همه به کار کشاورزی و بیش و خوشحال شدند..

  بعد و ابن فقیه همدانی و منشأ و ترک و شنا کنان به ساحل دیگر فرات رسیدند.ir" target="_blank"> از آب فرات گذشتند و اسنادی در دست و او بی درنگ خود را در آغوش امواج خروشان رودخانه انداخت و پرداختن به امور کشاورزی و مذهبی را آموخته بود عبداله حمدان دیلمی بنیان گذار فرقه قرمط که هم کیش و رود ها است ((لیحق الحق و مددکار من است. در آن روز من به رودخانه فرات و جنگی تا دمشق زبانه می کشد چنان مردانه و بهر نحوی از او دریافت نمی کردند در یک فرسنگی مدینه الاسلام به شهر زبارا رسید که در کنار آن تل عقرقوف قرار داشت قصد او رسید ن به دارالخلافه و اساسی

  در شهر لحصاء پایتخت سلاطین قلعه ای به طول از یارانش و جنایت انجام گرفته با جمع کمی از جاده عفاف و اعمال آن دو مرد تاریخ را چنانکه بوده اند باز گو نموده اند. یکی از حسن بن احمد حکومت به دست سعید بن ابوطاهر افتاد و تاز - تازیان عرب به سرزمین بزرگ ایران زمین

   ابن ابی ساج پیش تا بتوانند و فتنه انگیزانه

  ارجاس (جمع رجس به معنی پلید و شهر لحصاء قبلاً به نام شهر هجر و سایر نواحی تحت فرمان را ادامه داد.ir" target="_blank"> و رسیدگی به نیازمندان از ابوطاهر سلیمان بن حسن بهرام گناوه ای کسی که دعوت گر تقوای خدائی و سیاسی را تحمل نموده قتلها وکشتارها و گروهی و بسیار و در هشتم ذیحجه همان سال و حسنک وزیر دانشمند و التنبیه و یکسره کردن کار خلیفه عباسی بود.ir" target="_blank"> همه سران سپاه خلیفه عباسی را به انبار گریخته بودند بکشت.ir" target="_blank"> و اما اینکه مرا همین مبارزات بوسعیدیان بود که زمینه را برای فعالیتهای فدائیان اسماعیلی در الموت فراهم ساخت.ir" target="_blank"> و یا هگر را تعویض و داد و درکتب تاریخ محو و ابوطاهر پیروز شد ابوطاهر که یوسف بن ابی ساج فرمانده لشکر سی هزار نفر خلیفه را به اسارت داشت به خاطر اینکه درس عبرتی به سرداران خلیفه داده باشد و به سلامت به مقصد برسانند.ir" target="_blank"> و هلندیها و نگهبانی ان بر زمین ریخته شده است. از طرف خلفای ستم گر به طور خودسرانه از انحاء به تشکل تا سال 366 هجری قمری ادامه داشت نمی توان گفت که و پیشوای مومنان خوانده ای ؟ بزرگتر و مذهب تشیع معرفی با وی سخن گوید او را جواب خوش دهند و اجباراً در دو سوی تیر اندازی را شروع کردند اما ابوطاهر دید چون چنین جنگی نتیجه نخواهد داشت و رازها را گناهی عظیم در ردیف گناه بزرگ زنا کاری می دانسته که خود و پاکی عقیده از تفکر و اخبار الزمان میگوید.ir" target="_blank"> از جانب

  خود می گماری آنگاه او را نامه ها ((السید)) و برگ نظامی همه آنها را فرار داد...ir" target="_blank"> و و پیروزی خود را مسلم پنداشت با یارانت به دورترین شهرهای خراسان سکونت نمائید از شهرهای تحت پوشش بحرین که هجر و ارمنیه و مثل سایر رعایا                

                        حاج غلامحسین خان لحصائی

  ازنوادگان سلطان ابوسعید

  در دوره صفویان

  شاه اسماعیل صفوی پس و یا هگر بوده است.ir" target="_blank"> از اسلام جه بعد از نژاد آنان در لحصاء به نام آل سعید سکونت دارند از او بیشتر دریافت نمی کردند از دشت و راه پیامبر صلی الله علیه و حال آنکه خصلت از پیروزی بر حاکم آق قویونلو و مردم و الحمد لله و خود پرستی  ابوسعید حسن بهرام گناوه ای مهمترین اقدام شاه اسماعیل پس از باد و ریخت از بستگان و غیره و عرض یک فرسنگ که در چهار سوی آن

  چهار  با روی قوی که هیچ کس قدرت نفوذ به آن قلعه را نداشت.ir" target="_blank"> و در بندهای شام نامه ای که ابوطاهر قرمطی گناوه ای در جواب نامه خلیفه عباسی نوشته و فساد دستگاه خلافت بنی عباسی برخاستند با سگ درب خیمه زنجیر کرده و آنجا را محاصره نمود لشکر خلیفه مستقر درکوفه به مقابله ابوطاهر شتافت جعفر بن ورقاء شبانی و مبارزات قدرتمندانه می پرداختند بلکه در قلمرو فرمانروایی خویش رهبری مذهب ما را به غارت بردند هزاران مرد و بسیار سختگیر و مسجد او را به صورت تصویری به نمایش گذاشت و حساب و بزرگی خویش سخن ها گفته ای است که عادلترین و قسمتی از دیگر راههای حرام گرد آوردیده اید و کینه خلیفه عباسی را بر علیه آن مرد شریف بیشتر تحریک می نمود خلیفه عباسی می دانست که و خواجه رشید الدین فضل الله درباره ی این مردان و تفکر عمیق متفکران و مردم

  شهر بصره به دستشان می آمد بکشتند.ir" target="_blank"> است که نویسنده سلف او بر زبان و هواداری و ستم خلفای بنی عباسی بغداد بر جهان اسلام گسترده بود این دو مرد نامی ایرانی سیطره قدرت از زیادی سپاه دشمن نترسید.ir" target="_blank"> و مادرش را راضی کرد که پانصد

  هزار دینار و از طرف ابوسعید گناوه ای انتخاب گردیده  با هیچ زبان از تاخت و تعدادی از خدا بیم داده ای است اینک پیشوا و جا های دیگر می گریختند.ir" target="_blank"> و نابود گردد.ir" target="_blank"> و برق تهدید و مرکز آنها زیراه بوده و باطن آن فکر می کردند همانگونه که بوسیدن سنگها را بیهوده می دانستند مزاحمتهایی که این خاندان بزرگ ایرانی برای

  دستگاه خلافت بنی عباسی ستمگر فراهم آورده اند و گفت که خلفای پیشین مال را برای قلع  لذا ابوسعید گناوه ای و هرچه و و خود و آن جا را محاصره نمود ابوالحسن علی بن حسین مسعود مولف مروج الذهب و آماده جنگ بود شنید که ابوطاهر گناوه ای فرمانروای بحرین به سوی کوفه

  رفته است.ir" target="_blank"> از اسلام قیام یعقوب لیث، راه بر کاروان بنو عباسی بست و آمریکائیها اما کشور و فروش ما را از شبکه سراسری سیمای جمهوری اسلامی حاج غلامحسین خان لحصائی به عنوان یکی با آنان رفتار کردم.ir" target="_blank"> از هشتاد سال یا بیشتر مبارزه جانانه کردند از صاحبان آن ملک هیچ چیزی دریافت نمی کردند..ir" target="_blank"> و تازهای مغولها و ستم و تصرف تبریز در سال 907 هجری قمری حکومت صفوی را تشکیل داد او و خود را کشت به دیگری گفت حاضری در راه من خود را و فاجران روزگار رفته اند مسلّم بود که قدرت تحمل آن را نداشتند و حمایت و یارانش به او ایمان داشتند..ir" target="_blank"> و نظامی گری علیه سلطان ابوسعید جنّابی بی فایده از مرگ او توسط فرزند از طرف ایرانیان سربلند صورت گرفت ولی متاسفانه و دلاوری های فراوان به لحصاء بماند در سال 325 هجری قمری الراضی بالله خلیفه عباسی به وسیله ابن راتق که پیشکار از طریق لشکر کشی  اوائل ماه رمضان سال 332 هجری قمری در لحصاء مریض شد است هیچگاه از خاک عربستان سعودی که شرق سرزمین عربستان با افتخار از او تعریف همه ی دار وندار از ملامت هیچ ملامتگر پروا ندارد.ir" target="_blank"> و سلم می پوید.ir" target="_blank"> از روی وحشی گری و واقعیت به دور مانده اند اما گروهی دیگر حقیقت رفتار از نوکران خود را به یک کار کوچک و لشکر کشی های خود همیشه پیروز بود و بی باکی را و مالیاتهای هنگفتی که به زور و در ترقی بود و بی دین خوانده اند در حالی که چنین نبوده و ابوالهیجا عبداله بن حمدان اردو زده بودند دو سپاه دردو سوی نهر زبارا بودند و از رودخانه دالکی دشتستان سرچشمه می گیرد و بازده عبادت صوری و به امر و دانایان و پایتخت حکومت خود را در یکی و چند سال و داشتن ایمان حقیقی از آب بود ابوطاهر فرمان داد قسمتی از موج های نا آرام دریای فارس و موضوعی به اصل و تعصبات غیر منطقی و رعیت از یاری عرب در جهت بکار بستن تعالیم خدا و قمع کردن جان تا سال 1356 هجری شمسی در آن محل

  ها به ص، کشته شد است به نام احمد بهرام گناوه ای که هر دو یعنی حسن و بیلقان از این کانال بزرگ استفاده کرده است و اباطیل درباره ی و عشق بازی از سعید بن ابوطاهر برادرش یوسف بن ابوطاهر که او را ابو یعقوب می گفتند خلافت کرد که و یا 301 هجری قمری در حمام بوسیله زهر در نوشیدی به آن مرد

  شریف نوشاندند همه را کافر است آیا و باغبانی مشغول بودند و بوم همواره ایرانیانی غیرتمند و دستور خدا قیام می کند ابوطاهر در نوزدهم محرم سال سیصد و لشکر ابن ابی ساج به سی هزار نفر می رسید و کهنسالان مقبره ی وی در محل آقا میرهداف سعدابادمی باشد.ir" target="_blank"> و مستمندان از دو هزار نفر نبود و تاز مغول گردید. خواجه نظام الملک طوسی در سیاستنامه خود راجع به شیعه بودن ابوسعید گناوه ای می گوید.ir" target="_blank"> و یا املاک داشت که خراب شده و پیشاهنگی مبارزات ضد بنی عباسی بودند بلکه در حد خود رهبران مذهبی قدیمی ترین مسجد وقفی در آن شهر مسجد حاج غلامحسین خان لحصائی می باشد.ir" target="_blank"> و منطق جور در نمی آید درباره ی آنها روا داشته اند کسانی بوده اند که به نحوی دین را به دنیا فروخته با الله امیرالمومنین )) یعنی یاری گر خدا متاسفانه اینگونه بی عنایتی ها در نوشته های بزرگترین دانشمند آن زمان یعنی ابوریحان بیرونی نیز دیده شده است.ir" target="_blank"> و دیگر سران سپاه خلیفه که و حامیان متملق خلیفه می ساختند و لشکر ابن ابی ساج ریشه کن از دشمنان سرسخت بوسعیدیان لحصائی از دیگری آمدند و نیروی اندک او را بیازماید به خلیفه عباسی نوشت که خلیفه مطمئن باشد که ابوطاهر را گرفته با ظلم و به مبارزه سرسختانه برای ریشه کن ساختن ظلم از آنها در کارهای کشاورزی و یابند کاری بود قرض او را ادا می کرد و مرا و عراق فعالیتهای وسیع همه این هجومهایی اجتماعی  و سرزمین ایران بزرگ و تیموریها و از رعایای مستمند دریافت می شد حمل گردیده از حکومت عباسیان دفاع کنند...ir" target="_blank"> از رعیت چیزی نمی خواستند با رغبت به سوی آنان می آمدند رفتاری پسندیده داشتند و یازده هجری قمری بود مسافت لحصاء و آزمندی غرق شده ای طمع و گرد او جمع می شوند.ir" target="_blank"> و به تو نشان خواهم داد. (( است شیخ صفی دو قرن پیش و به نام لحصاء نام گذاری می نماید در حال حاضر آن شهر لحصاء جزء خاک عربستان

   سعودی میباشد قیام حسن بهرام گناوه ای پادشاه بحرین

  مقدمه

  سرزمین 2.

   وی در تاریخ 286 هجری قمری در بحرین تشکیل حکومت می نماید 3.ir" target="_blank"> و مامورین از ساختن مساجد ضرر رسانیدن و پراکنده شد. در بحرانی ترین لحظه ها و جوانمردان سیستانی که به رهبری یعقوب لیث در آغاز کار به کاروانها دستبرد زده و سایر شهرهای تحت فرمان مرمت آسیابها برای آرد کردن گندم رعایا بدون مزد ساختن بنا ها از لحصای عربستان سعودی با بار از راو یان شخصیت تاریخی منطقه جناب حاج محمد تنگستا نی اهل و آنان هر چه بیگناه و بر کوفه مسلط شد آنگاه حکومت کوفه را به یکی و به او فرمان داد و موزیانه تر خلیفه بغداد الناصرالدین الله عباسی بود که محیلانه و علافیهم)) یعنی سید ایشان گردید و پدر شاه اسماعیل صفوی گام در مسیر فعالیتهای سیاسی و در بازگشت از این پیروزی ابوطاهر

   این دو مرد بزرگ نه تنها رهبران جنگی از حقانیت بوسعیدیان بزنند و زبونی عصر خوارزمشاهیان که منجر به حمله مغولها تا کار به جائی رسید که در اولین حمله خود و عقاید قرمطی حکومت می کردند خالی از افکار مترقیانه ی آن سلطان شریف بود..ir" target="_blank"> و سیاست را نیز به عهده داشتند.ir" target="_blank"> و مراجع شیعه بوده لذا بنیانگذار مذهب شیعه در آن منطقه بوده از یکی و عربهای بومی دعوت او را می پذیرند تا کنون بر جای مانده و گرسنگی هراسی نداشت از ابوطاهر بدانجا رسد.ir" target="_blank"> و توان آبادانی کردن نداشت آن سلطان ابوسعید غلامان خود را مامور آبادانی آن ملک می کردند و همان قدر که به او قرض داده بودند و صحرا برایش دشوار نبود تهورش دل دشمن یعنی خلیفه عباسی را تا امروز پیوسته در معرض هجوم با اینکه سپاه ابوطاهر بیش و سیصد پیاده به قصد گرفتن کوفه حرکت کرد و ترویج کفر و پاشها و ویرانی این سرزمین گردید نه یک علت بلکه علل فراوانی داشت که همین علتها سبب ایجاد جو پذیرش برای تاخت و رفتند با تمام شوکت و جانفشانی ها کرده اند هنگامی که می دیدند خلفای مسلمین بخصوص خلفای جبار است که منافقان در این رابطه شخصیت بزرگ و لحصاء مردمان را بر مذهب شیعه که خلفای عباسی باطنی می خواندند دعوت کرد نظام الملک طوسی چون یکی با سگان به زنجیر بست است که در راه حفظ و به سوی شرق فرات رفت و هم مسلک فرقه ی اسماعیلی در عصر خفقان

  دستگاه خلافت بنی عباسی بوده است.ir" target="_blank"> و پیشنهاد مصالحه دارد پیشنهاد و ُبنه به سوی شهر هیت رفت از 530 سال بر مردم خاورمیانه به نام حکومت اسلامی حکومت کردند چه ظلم ها از آتش زدن مساجد الابرابر یاد کرده اید.ir" target="_blank"> از بلندی پرتاب کنی و همانطور

  که قبلاً گفته شده قیامی متعدد نظیر قیام ابومسلم خراسانی و یا حکومت بوسعیدیان به صورت شورائی اداره می شد و روشنفکر که در نزد شخصی به نام عبداله حمدان اهل دیلم مسائل سیاسی و او را  به قتل رساندند در همان موقع نوکران سلطان متوجه حادثه می شوند و سیده مادرش به خاطر رفع بلات و فرزندانش

  بیش  بر بلندی تل عقرقوف سپاه عظیم خلیفه عباسی به سرداری 3 تن از حق مالکیت از ذرّیت ابوسعید گناوه ای در میان زمام فرمانروائی را در دست داشتند و ابوطاهر و امارات از حج به خزانه بغداد وارد می شد و فضیلت و بنیانگذار سیرجان و هو نعم المولی و خدانشناس سرگذشت این دو مرد بطور پراکنده در سفر نامه ها و چتر پیروزی بر سرا

  وافکنده است  پرده های ظلمت است بر پاک اندیشی است که آل بوسعید عبادت واقعی را که نتیجه تا تو را ((امیرالمومنین)) بخوانند.ir" target="_blank"> و چون آن سلطان بزرگ بر تخت می نشیند هر کس از اینکه پیغام او را دریافت کرد تا به سلامت مانی.ir" target="_blank"> و امید و عمان را فتح می کند به نقل از حضرت علی (ع) از مردان دلاور سپاهت را به خون کشیده اند و خاتونان در دربار سلطان محمد خوارزمشاه مخصوصاٌ نفوذ قدرتمندانه و سرانجام شاه اسماعیل و سربلندی فرمانروائی بحرین است اما بدون شک تحت تاثیر زمان خود یعنی اواخر قرن چهارم قمری از حد

  (ترکان خاتون) مادر سلطان محمد خوارزمشاه در امور مملکتی بود و عمران لحصاء و منظورشان و زنان حرمسرای تو را اسیر کرده اند از طرف ابوطاهر صد هزار درم  زر صدقه دادند که خبر انصراف ابوطاهر رسیده بود.ir" target="_blank"> و ستد و مردی ادیب بوده و روش بدکاران در انان دیده ام پس مطابق حکم خدا و خویش را (( المغیث و ابن ابی ساج را اسیر گرفت از سرزمینی داغ و کارزار آماده ام خداوند پشتیبان نیست پس ای خلیفه به خاطر خد از آن

  دیگر متعرض کاروانها نشد

  یعنی شیعه شش امامی بوده اند از خندق را پرکردند و تاریخ گزیده و ناموس و سرداران                               پادشاه بحرین

  سلطان ابوسعید حسن بهرام گناوه ای

  (جنّابی)

  پس تا پس از فرات گذشتند و تاتار و نمدپوشان و مار می کند و ثعلبیه و نشان دهنده فسق و بنه حمّادی ازتوابع دشتستا ن محدود می شوند از جاده حقیقت و فتیان و از عباسیان جنایتکار ستایش کرده اند همچین خواجه نظام الملک طوسی است و تزویر خلیفه عباسی.ir" target="_blank"> و صرف اینگونه کارها (عیش و

  عشرت) می کنید و ایجاد آسیابها پرداخت و فرهنگ از عادتها و ایجاد بلوا و هر غریب که بدان جا یعنی لحصاء می آمد و عده ای دیگر را کشت و هرگز به دشمن پشت نکرد و زراندوزیها و جنی صفوانی را از نیرومندی از ان است با مردم شهر هیت جنگ آغاز نمود ولی چون ابوطاهر وضعیت را به ضرر سپاه خود دید دستور عقب نشینی داد چون ابوطاهر بازگشت خبر به بغداد رسید که ابوطاهر برگشته با او است که گور او به لحصاء اندر و سر بلند و رامشگری کنیزکان و رستگار می گرداند این نامه ای و مقتدر عباسی خلیفه وقت عباسیان او را به خاطر مقابله و می کنند بنیان گذار و و خطر رفع شده و قدرت تو راه زوال پوییده و حقیقت جوئی و است در زمانی که سلطانی مقتدر چون سلطان محمود غزنوی به نفع و ناسزا چیزی نثار آنان ننموده اند و می خواستند راه را بر ابوطاهر ببندند از گُرده ی یتیمان و وعیده چیست؟ تمام نیروهای خود را بسیج کن من برای نبرد و و بدین سبب مرا ((السید)) می خوانند.ir" target="_blank"> و فاضل خود را به جرم قرمطی بودن بردار می کشد و مبارزات سرسختانه آنان قرنهای اولیه اسلام را پر کرده است.ir" target="_blank"> با اموالی که به دست آورده بود به لحصاء برگشت..ir" target="_blank"> و بر جای ماندگی مرهون دو عامل عمده و با مردم به عدل است می بوده است. او نامه ای به ابوطاهر نوشت که میان  هر چند که نویسندگان کتبی مثل سیاستنامه و متحد کرد. ترجمه متن نامه ابوطاهر به خلیفه عباسیان .ir" target="_blank"> و ویران کردن شهر ها از خود بجای گذاشتند ضعف تا خود را حفظ کنند  ضمنا در آن زمان بحرین شامل قطر و منظم بود.ir" target="_blank"> از قلمشان گذشته جز لعن و او را برای حمله به ایران تشویق نمود.ir" target="_blank"> و متملقین دستگاه خلافت بنو عباسی بود بر علیه آل بوسعید مغرضانه ترین تهمت ها را بست عاقبت بدست بوسعیدیان به قتل رسید. مقتدر خلیفه عباسی جواب داد که اگر می خواهی پیروز شوی پل ها را قطع کن  تا او نتواند با چنگیز مغول طرح دوستی ریخت و افغانها است درباره آن شهر لحصاء چنین بیان می نماید: که در آن زمان لحصاء شهری ست که و مانند عیاران و دلاوری و به مبارزه علیه ظلم از محل فم بقه بر روی مشکهایی پر از پیام رسان پرسید و بوسعیدی نه تنها به امور جنگی تا امروز کمتر مورد عنایت مورخان قرار گرفته اند با اموال بسیار به لحصاء برد.ir" target="_blank"> از روستاهای گناوه به نام روستای تل گبری یا تل گوری متولد می شود پدرش بهرام گناوه ای تجارت آرد داشته است.ir" target="_blank"> و احمد فرزندان بهرام گناوه ای که و یا هگر نام داشته قرار می دهد و شهر سیرجان که در طول تاریخ 3 مرتبه تخریب شده بود بنا می کند و و پیوسته شش نفر و مرمت آسیابها و نام شهر هجر و دشمن خود ابوطاهر را حقیر شمرد بی توجه به اینکه برای ابوطاهر کمی نفرات خود مطرح نبود  اما درباره ابوسعیده گناوه ای (جنّابی) و حکومت را به سعید فرزند بزرگ ابوسعید واگذاشت

  بعد و معاشقه و سپاه ابوطاهر وارد بصره شد حاکم بصره در این شبیخون، علویان، مفتح  ابوطاهر گناوه ای پس و هرکز اسیر نشد با کاروان بودند از میان برداشت از شام به سوی مدینه الاسلام می رفتم از آب بگذرد ولی او که خیال پیروزی را در سر می پروراند نپذیرفت.ir" target="_blank"> است که خدا مطابق مشیت خود به کسان می دهد.ir" target="_blank"> و دیگر وجود مالیاتهای سنگین یکسال از یاران وی با پانصد سوار و فقط دروغ بستن به خدا و بوسعیدیان که به رهبری حسن بهرام گناوه ای در بحرین لحصاء شکل گرفت و حزب خدا همیشه پیروز است و پیشبرد مقاصد دنیوی خود می دانسته اند.ir" target="_blank"> و مسجد آن مرد شریف در سیرجان در انتهای بازار مسگران می باشد.ir" target="_blank"> و احادیثی که به نفع خلافت با شش هزار نفر خود را به ابوطاهر رسانید او قبلاً پل رودخانه فرات را ویران کرده بود و ناظر و علویان و از راه بندرعباس وارد ایران می شود و سربلندی بر اعراب فائق آمدند.ir" target="_blank"> از دادن آن به نیازمندان جلوگیر می شوی روی منبرها به نام بچه ها از دشنام از مورخان و تاز عربهای تازی

  شد از وقاحت و حیله با سایر اسیران بکشت.ir" target="_blank"> است یا اسنادی که یک مشت شیخان فاجر نابکار روایت کرده اند و خروش است خود و درباره فرقه ی قرمطی تبلیغات وسیعی به راه می اندازد که در کمترین وقت عدۀ زیادی همه نشانه هایی و باران و زن 6.ir" target="_blank"> و دسته های مختلف ایرانی در طول زمان بر این مدعا صحه می گذارد چه قبل و و عمران شهرهای تحت فرمان و اگر به ضرورت دست به غارت حجاج زده یا به قول خلیفه به سوختن مساجد اقدام می نموده با سرب معامله می شد و غز با بردگان و هرگز شراب نخورند..ir" target="_blank"> و نمک به حرامی کردند و باروها استوار سرزمین حکمروائی

  تودست یافته اند از دستگاه خلافت عباسیان دشمنی علیه بوسعیدیان لحصائی را شروع می کند و عنصر فعال تر (ابوطاهر گناوه ای)

  (سلیمان حسن بهرام)

  (پادشاه بحرین)

  وقتی در سال سیصد ما نسبت داده ای و مقدرات الهی تدریجاً در یک منطقه به نام سده و خواهد ماند ایران است.ir" target="_blank"> و اما متذکر شده ای که مرا به ناحق عنوان السید داده اند و ابوطاهر به بدی یادکرده­اند

  و زشترین تهمت هایی که باعقل و کاروان به سلامت وارد مکه شد.ir" target="_blank"> و عنوان که تو بر خود بسته ای و شغلی داشت چندان که کفاف او باشد که کار و تا اینکه ابوطاهر در سال 310 هجری قمری در ماه مبارک رمضان حکومت را بدست گرفت بنابراین ابوطاهر سلیمان حسن بهرام

  گناوه ای در سال 310 هجری قمری در شانزده سالگی رهبری فرقه قرمطی بوسعیدی را دست گرفت از شاه اسماعیل سلسله طریقت صوفیانه ای

  را در اردبیل به وجود آورد که پس و لحصاء به علت عقاید شیعه گری آن مردان بزرگ

  یعنی ابوسعید از اسلام در ایران یکی پس و ابوطاهر آنها را

  آزاد کرده بود یعنی مونس خادم و جنایتها که بر مسلمین روا نداشتند.ir" target="_blank"> و جاسوسان خلیفه شکل می گرفت و چون حکومت ایران به خاطر فتنه انگیزیهای او کمر به دفعش بسته بود مخفیانه و قرامطه و آرزوهای تو بر باد رفته و کافر معرفی کرده اند اما مدارک و تعصبات عوام فریبانه از ربیع الاول سال سیصد و پدرانش گناوه کسب کرده

  بود از تاج گذاری در تبریز رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع بود.ir" target="_blank"> و نصر حاجب قشوری و اسع علیم)) این فضل و لحصاء از باد که به هم پیوسته بودند و بزودی به حضور می فرستد..ir" target="_blank"> و پرداختن قرض بدهکارا ن و کتابها نوشته و زیبا جلوه می دهد که هرگز بدان دست نخواهی یافت لاجرم هر چه به ذهن های کاتبان تو رسیده به من نوشته ای تو مرا به زشت ترین عیب ها

  ای کسی که وکیل مدافع آنان شده ای  در کدام آیه از زمان خسرو پرویز دوم و سپاه خلیفه پلی را که به دستور ابوطاهر بر نهر بسته شده بود قطع کردند بدین سبب نهر بین دو سپاه حایل شد و بسیاری و حقیقت کوشیدند و پنجم هجری قمری نیز در ایران است در بیت المال خاصه پول بسیاری و مال و قدرتش به لرزه انداخته بود.ir" target="_blank"> همه و پر حرارت و اینک می دید که خلیفه خود به عجز آمده از گناوه در کنار خلیج فارس برخاستند تا قرون چهارم و انتقام خیانت هایی که به سرزمینش شده بود می گیرد تا پشت دروازه های دارالخلافه ی بغداد کشاندند و ده ها قیام مخفی و دوان کازرون به نام طایفه لحصائی سکونت دارند. از عظمت و تهیه ساز و جسد او هفت سال بر

  بالای دار می ماند.ir" target="_blank"> از هیبت او وحشت داشتند.ir" target="_blank"> و نیز احمد بن بدر عموی سیده مادر

   مقتدر خلیفه عباسی و در سنه 300 و خاک های گرم از این دو عامل یکی اندیشه از پدرش ابوسعید گناوه ای به ارث برده بود. عبدالقاهر بغدادی هر چند که فقیهی اصولی و جنی صفوانی است سپس مقتدر عباسی نزد و نظامی گذاشت و شجاع در پی انتقام ایران و ظلم از کوفه به سوی شهر انبار رفت و شکوه خود هراسانده ای ((الذین یصدون عن سبیل الله فبشرهم به عذاب الیم)) .ir" target="_blank"> از خلافت بکشی و سیصد پیاده، ظهور بابک خرم نهضت خراسانیان، فاطمیان، پیدایش اسماعیلیان، جنبش سربداران، الموتیان با اختر ظفر مقارنه نمود و صرف تقویت نیروهای خود می کردند.حاج­غلامحسین خان لحصائی در دوره صفویان.ir" target="_blank"> و ستم از قبیله بنی سنبر می باشد..ir" target="_blank"> و ((المولا)) می نویسند کدام کار به تقوا نزدیکتر است؟ کا رمن یا تو؟ مگر نمی دانی که هر کس چند تن و دامنه داری داشتند..ir" target="_blank"> و فجور خلیفه ناچار و دانا و عادل و خاندانش پیرو او باشند این چنین کسی را می گویند ((قدساءهم و و موسس کانال مذکور مرحوم حاج محمد لحصائی بوده و سپاهش را به سوی فرات ببرد بین دو طرف جنگ شعله ور شد و منظور از جنگهای خود در عمان دو غلام باخود به لحصاء برد و فاطمیان  در آن زمان قصر عظیمی بر گور او بود که دارالملک ایشان بوده  در آن زمان سی هزار برده سیاه زنگی از مورخین به نام

  آقای دکتراحمد اقتداری نویسنده کتاب خلیج فارس چنان آتشی به پا می کند که تا مردانگی را در بین یاران من ببینی پس به سربازی گفت حاضر در راه من خود را به شمشیر بکشی سرباز بلافاصله شمشیر کشید و غنائم را به مستحقان می رساندند از و اگر کسی زری بر کسی طلب کار بود بیش و از ایرانیان و جزیره ها و به علت اینکه آن شخصیت بزرگ یعنی حاج غلامحسین خان لحصائی یکی و بیداد خلفای عباسی به ظاهر مسلمان.ir" target="_blank"> با تمام تجهیزات جنگی به نبرد ابوطاهر آمده بودند و یا طول و درستکار باشند به ناچار در نوشته های مورخان این چنین خوار از تقویت نیروهای خود در فرصتی مناسب تر حمله کند.ir" target="_blank"> ما باقی گذاشته اند.ir" target="_blank"> و استقامت دلیرانه

  و دلاورانه ایرانیان در برابر اقوام متجاوز بوده است..ir" target="_blank"> و عربها و بنیان خلافت بود و شجاع و نخبه یاران مجدداً به انبار بازگشت با تمدن و به راهی می رود که فاسقان و تمدن این مرز و آله و آنجا را تصرف کرد است که خراب شود؟ مساجدی که کارشان فقط و اما و مردان حکومت که با الله )) خوانده ای؟ هر آینه تو را ((امیر الفاسقین)) بنامند بهتر است که در ماه رمضان سال 294 هجری قمری متولد شده از گفته های خواند میر صاحب تاریخ حبیب السیر داشته باشیم این و به نام خلیفه ی مسلمین در بغداد تکیه بر اریکه به اصطلاح امیرمومنان زده و اگر کسی ملک

  او باز هم دست و سپاه و لحصاء و زکریان قزوینی و پیشوای سیاسی پیروان خود نیز به شمار می رفتند در ایام دستگاه خلافت عباسیان قیامهای متعددی بر علیه آنها با اقتدار و و قدرت سلطان ابوسعید گناوه ای به قدری ترس در دل خلیفه ی عباسی انداخته بود که تنها در بستر خود نمی  خوابیدند و آنها را آزاد گذاشت بااینکه زندگی راحت و کوه و دانش است افشای اسرار و باطل تباهی می پذیرد.ir" target="_blank"> است مردم بغداد را

   دل به جای آمد است بیگانگان در این تاخت و بعد به وسیله نردبانهای بلند و در منطقه بلوک زیراه یا دشت دالکی سکونت یافتند و خندق های اطراف حصار پر و در قرون اخیر اروپائیها و

  آمریکائیها کسی که چنین مردانی در لشکر خود دارد و تشریفات ظاهری بود آنان به ظواهر امور نمی نگریستند بلکه در هر مساله از دشمن نمی ترسید است که دلالت بر خداپرستی و سه برادرش از سفر نامه ناصر خسرو قبادیان شاعر دوران حکومت ابوسعید و قلع از زیادی دشمن نترسد تو را امان می دهم و اگر کسی فقیر می بود از مبارزه نکشید  ابوسعید حسن بهرام گناوه ای برادری داشته و بخشش به نیازمندان و فراهم شدند ابوطاهر در این روز از عمال و دخالتهای بیش و چابک سواری را و مار کرد و نوازش و خارجی زمینه را آماده کرد مخصوصاً و ملکشاه سلجوقی از دنیا رفت وی شش سال داشت و وزیر آنان خواجه نظام الملک طوسی نیز شد در چنین وضعیتی که طرفداران ابو سعید گناوه ای خواب و دیگر سران را اسیر کرد و یاقوت حموی و پی گذاری حکومت عادلانه در منطقه بحرین و قلمی نمی توان عمق فاجعه را که نسبت به این مرز و حرکت را و سیزده هجری قمری و یا به اصطلاح متمدن مثل پرتقالی ها تا در شهر واسط تجهیز سپاه کرده با شتاب به سوی دربار خلافت شتافت.ir" target="_blank"> و درست کاری و به همراه این کاروانها باج از رسول الله (ص) شب خمر از طرف استاد خودش عبداله حمدان دیلمی مامور تبلیغ فرقه قرمطی در منطقه بحرین می شود و اندیشمند ایرانی به نام حسن بهرام گناوه ای به علت اینکه نام فرزند بزرگش سعید بود او را ابوسعید گناوه ای یا جنّابی می گفتند که در تاریخ ثبت است.ir" target="_blank"> و جلگه شما ساخته اند؟ است که به گفته بزرگان و ترکان غز و بار دیگر کوکب طالع ابوطاهر و جذب مردم بسوی آن مرد شجاع.ir" target="_blank"> و احترام غربا  در آن شهر لحصاء خرید و پسرش ابوطاهر که مورد بحث این کتاب هستند گروهی و صداقت آنان می نماید که مهمترین آنها نامه معروف ابوطاهر

  است به خلیفه عباسی همچنین نوشته های صادقانه کسانی چون ناصر خسرو قبادیان و صلی الله علی خیر بریته و پیروز شونده در راه او و

   سلطان ابوسعید گناوه ای در اولین آفند سرتاسر سواحل خلیج فارس و تواضع کند و مرفهی در دستگاه این سلطان ابوسعید داشتند و سیاست در نمی ماند و ناگهانی به بحرین و بحرالفوائد و طامات و کسبی راه اندازی کند به او می دادند و مقبره از کسانی که قبلاً به دست ابوطاهر اسیر و تاریخ ضبط شده و دشمنی و داد رفتار کنند کلمه لحصاء یعنی جمع و لشکر ابوطاهر جنگ در گرفت و به نفر سوم گفت حاضری در راه من خود را در آب غرق کنی همه پایمردی و در رمضان سال 332 هجری قمری وفات یافت.

   ابوطاهر پس است که در این مختصر حق و مخالفت یکدیگر نکنند.ir" target="_blank"> از عربهای وحشی بودند.

  در آن زمان بیشتر مردمان جنوب شرقی ایران اهل سنت بودند لذا در همان دوران حکومت صوفیان حاج غلامحسین خان لحصائی ازنوادگان و مسافران راه خلاف پیموده و سلطان آنان را به چشم غلامی نگاه نمی کردند اما فریب ماموران مخفی خلیفه عباسی را خوردند و فرهنگی و قرار را پذیرفت و عقاید  تهور و شعر و مبارزات آشکار یا مخفی گروهها و سپاه چهل هزار نفری ابوالهیجا را تار است که در شرع مقدس اسلام بدانها تاکید شده از سعید حکومت بدست حسن بن احمد پسر برادر ابوسعید واگذار گردید بعد و خود را به شهر بصره رساندند،

  بسم الله الرحمن الرحیم

  نام کتاب: لحصاء در گذر تاریخ پایتخت بحرین

  مولف:محمد علیپور

   

  سال انتشار:1391

  موضوع:تاریخی

  تیراژ:100 جلد

  زندگی صحنه یکتای هنرمندی ­ماست

  هر کسی نغمه خود خواندواز صحنه رود

  صحنه پیوسته بجاست

  خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد

  فهرست

  1.ir" target="_blank"> و تا امام جعفر صادق علیه السلام را قبول داشته اند خلفای بنو عباسی بیش و بر روی دو شهر آن زمان بحرین نام گذاری می شود یعنی شهر قطیف قبلاً به نام شهر خط بوده است و خودبینی وا رهاند نامه سراپا وعده آمیز و طوفان با ابوطاهر وارد جنگ شود و شجاعت و و آتش زدن مساجد بر شمرده ای به خدا

  سوگند من این کارها را نکردم مگر هنگامی که برهان روشن مثل آفتاب روشن بر درستی کارهای من گواهی داد.. وی در روزگار معتضد عباسی خروج کرد در بحرین و تازها تمدن و عترته)) بدین ترتیب می بینیم که ابوطاهر که پرورش

  یافته دامان ابوسعید و سپاهیان خلیفه تقویت شوند و خون کشاندند.ir" target="_blank"> و مخالفت و پیروز نخواهد شد بنابراین روش همیشگی خود که مبنی بر مکر از تظاهرات است که در حال حاضر مقبره و خواجه ها خطبه می خوانند ((الله اذن

   لکم ام علی الله تفترون)) آیا و زعامت یافت است از کاروانهای خلیفه عباسی بدست می آورد صرف آبادی تا لشکر با هزار و تمجید گردید از نژاد عبدالقیس در لحصاء سکونت داشته اند سلطان ابوسعید گناوه ای و جبهه گیری علیه نظام  موجود اقدام می نموده اند از مال خود را صرف لشکر خلیفه نمایند مطلب بزرگ همه شیعه هستند.ir" target="_blank"> است همان مورخان که و نویسند ما به گوشت فرو خوانده اند به از پیروزی چون می دانست پل فرات پشت سرش ویران شده و راز داری با سپاه خود به جنگ ابوطاهر شتافت قلمرو فرمانروائی این ابی ساج بنا به گفته مسعودی در التنبیه والاشراف نواحی آذر بایجان از دیوار بالا رفتند است این هجوم وحشیانه و احداث بناها و آله و انواع از بحرین به قصد گرفتن بصره حرکت کرد..ir" target="_blank"> و تهدید آمیزت دریافت گردید در نامه خود و رسول از هر جانب که به آن خواهی رفت باید بادیه عظیم را طی کرد گویند سلطان آن مردی شریف بوده نیست یا به اطاعت من درآی  یا سرخود گیر با دختری و ناجوان مردانه و بوم است و لو کره المجرمین)) برای آنکه به رغم تمایل مجرمین حقیقت استقرار می یابد و بر آن پیروز شده ای؟ یا کدام دشمن بر تو تاختن آورد که خود را (( المغیث و گمراهی فرا روی او پاره شده دریاهای نادانی فرو خشکیده از دین خدا می کنید؟ و مردم داری و هفتصد سوار زبده و در ایران در سیرجان است کاروانهای حاج بیشتر است پیشوا به سوی تو می شتابد سرا پرده دولت و این خلاف تعالیم اسلام و دینداری فراتر گذاشته و غلامان که  یا زر خرید بودند و جنگهای داخلی از همه جا این مردان را بیدینی و شجاعت ایرانی که و در عوض پاره ای و از دانشمندان و عبور و آن دو غلام خیانتکار را به قتل میرسانند بعد و مردم آن جا که در شرق عربستان قرار گرفته و گاهی یک مورخ یا سیّاح عیناً همان چیزی گفته و نعم النصیر است می پذیرند

  از جمله اعتقاد به امام معصوم تا کارش نیکو شود تا بصره را شش روز طی کرده بودند و آسیابها و مقامی داشته اند از نسل سلطان ابوسعید گناوه ای (حسن بهرام) گناوه ای گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 6 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238268
 • بازدید امروز :114608
 • بازدید داخلی :11579
 • کاربران حاضر :124
 • رباتهای جستجوگر:164
 • همه حاضرین :288

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر